23 april 2014

Misstag vid radiojodbehandling

Nu kommer ett inlägg om sjukvårdens missar under min cancerbehandling. Kan vara värdefullt till dig som ska genomgå en radiojodbehandling. Jag fick hjälp av patientnämnden att uppmärksamma mitt ärende till Sahlgrenskas verksamhetsledning. Jag skriver inte detta för att hänga ut någon, utan för att hjälpa dig som ska genomgå samma behandling att vara uppmärksam på detta. Sahlgrenska har tack vare min anmälan påbörjat en ny rutin på Isotopmottagningen. Kirurgimottagninen ska också vara i startgropen för en ny rutin. Nedan är texten som jag skickade in till patientnämnden.Ärende 1. Jubileumskliniken/Isotopmottagninen.


Jag diagnosticerades med sköldkörtelcancer 6 feb 2013. Efter detta genomgick jag en operation och en första radioaktivtjod strålning. Ytterligare två operationer krävdes samma år för att sedan genomgå ytterligare en strålning den 18 feb 2014. Vid båda strålningstillfällen mådde jag väldigt dåligt och jag kräktes en kort tid efter det att jag fått behandlingen. Ca 3-4h efter intag av radioaktivt jod. (Jag har lätt att må illa och har även kräkts efter mina operationer). 

Vid min första strålningsbehandling kräktes jag en kort tid efter intag av strålningen, men fick inga tecken på att detta på något vis påverkade min pågående behandling när jag påtalade detta för personal. När jag nämnde detta igen för läkaren vid mitt återbesöket några veckor senare fick jag återigen ingen reaktion på detta, mer än att hen tyckte detta var ovanligt. 

Inför strålning nummer två påpekade jag återigen att jag kräktes vid min första strålning och fick samma respons då, att det var mycket ovanligt. Men ingen åtgärd gjordes mot detta. Vid mitt andra återbesök 20/3 2014 efter den andra strålningen fick jag veta att man nu är osäker på om min behandling fått önskad effekt i.o.m. att jag kräktes kort efter intag av radioaktivt jod. Man säger då att man också är osäker på huruvida den första behandlingen gav effekt.

Detta innebär att jag har genomgått två kärvade strålningsbehandlingar som eventuellt inte gett den önskade effekten mot min cancer. Ett fruktansvärt besked som jag inte vill att någon annan ska få uppleva.


Önskan:
En rutin för patienter som kräks efter radioaktivtjod behandling måste finnas.
Samt förebyggande åtgärder där patienter som lätt mår illa hindras från att kräkas.

Ärende 2. Kirurgkliniken/Röntgen.


Under behandling av sköldkörtelcancer spelar ämnet jod en viktig roll. Som patient får man veta att man ska inför sin radioaktivtjod behandling undvika jod i kost. Samt att man inte ska genomgå en röntgen med kontrastvätska då denna innehåller jod vilket kan blockera strålningens effekt.

Under hösten 2013 inför min tredje operation ska jag genomgå en röntgen, remitterad från Kirurgmottagningen. Vid röntgenundersökningen vill man ge kontrastvätska. Jag frågar då om det verkligen är säkert att jag ska ha detta, vilket de svarar att det är så lite att det inte gör något. 

Vid mitt andra återbesök på Jubileumskliniken ovan får jag också veta att man är osäker att ovan nämda behandling även påverkats negativt av mitt intag av kontrastvätska under hösten 2013.

Önskan:

Det kan inte ligga på patientens ansvar att ifrågasätta sin röntgenbehandling och när denne dessutom gör detta få svaret att det inte gör något när det uppenbarligen göra det. En rutin för tydliggörande för röntgenpersonalen att patienten som ska röntgas genomgår radioaktivtjod behandling och inte bör injiceras av kontrastmedel. foto: Living by Miriam
Mitt liv, inredning, trädgård, skönhet, mat, hälsa & anticancer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för du tar dig tid att skriva en liten hälsning :-)
Thanks for leaving a message.

/Miriam

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...