25 december 2019

Behandla depression/utmattningssyndrom


Som del 2 i skillnaderna mellan depression och utmattningssyndrom tänkte jag nu att vi ska kika lite på hur man kan bota dessa två. Den första frågan är, kan man bli helt frisk? Båda tillstånden ger en ökad känslighet för att hamna i ett sjukdomstillstånd igen. Med utmattningssyndrom blir man troligen aldrig som "förut" och förmodligen är det en bra sak, även om det kan vara svårt och jobbigt att acceptera. För så som man var "förut" har ju faktiskt lett till att man blivit sjuk. Det är således inte en bra livsstil. Depression kan man bli frisk ifrån, såväl som man kan få leva med det hela livet. Det varierar från person till person. Båda innebär att man måste hitta ett nytt sätt att leva. Här tror jag också att det nya sättet att leva är olika för oss alla, vissa väljer mediciner andra KBT, träning, yoga, mindfullness eller en kombination av flera saker.Enligt en genomgång av tidigare forskning kan mindfulness fungera lika effektivt som antidepressiva mediciner mot depression, stress och ångest. *1

Om vi kikar på vad 1177 så tycker jag att det står väldigt lite på Utmattningssyndrom, men jag tycker att det som står för Depression lika väl kunde stå under "behandling" för Utmattning. Om man tittar på Västra Götalands institut för stressmedicin så ser man att just flera av råden för depression gäller även för utmattning. Som t.ex att hitta lustfyllda aktiviteter, fysisk aktivitet, bra mat, KBT och sänkta krav. *2 Det är synd att det står så lite på 1177 då jag tror många vänder sig dit för råd.

Jag tror man får hitta sin väg till återhämtning och behandling. Dock visar viss forskning att det kan vara väldigt svårt att bli helt frisk från utmattning och att det kan ta lång tid, det därför är så väldigt viktigt att bromsa innan man hamnar där. *3

Behandling mot Depression enligt 1177


Råd och stöd för sunda vanor
Psykoterapi
Läkemedel
Elbehandling

Fysisk aktivitet 30min/dag
Regelbunden och tillräcklig med sömn
Regelbunden och hälsosam mat, mkt grönsaker
Undvik alkohol och nikotin

Sänkta krav
Hitta lustfyllda aktiviteter
Återhämtning, avslappning
Stöd från närstående, gemenskap

Behandling Utmattningssyndrom enligt 1177


Det är vanligt att behandling och rehabilitering innehåller flera av följande delar:

Information och utbildning om hur stress påverkar kroppen.
Rådgivning och utbildning om livsstil och om metoder för att minska daglig stress. Det kan ske enskilt eller i grupp.
Läkemedelsbehandling, till exempel mot sömnsvårigheter eller depression.
Psykoterapi under kortare eller längre tid.
Samtal med kurator eller arbetsterapeut.
Fysioterapi för att på olika sätt arbeta med kroppen.

...tillägg från stressinstitutet


Fysisk aktivitet 30min/dag
Regelbunden och tillräcklig med sömn
Regelbunden och hälsosam mat
Undvik alkohol
Stresshantering
Sänkta krav
Hitta lustfyllda aktiviteter
Återhämtning, avslappning
*2


*1) https://www.kollega.se/mindfulness-lika-effektivt-som-antidepressiva
*2) https://www.vgregion.se/ov/ism/stress--rad-och-behandling/utmattningssyndrom/rad-och-behandling/
.

foto: Living by Miriam 
Hem, Trädgård, Barn & Hälsa.


Följ bloggen på:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för du tar dig tid att skriva en liten hälsning :-)
Thanks for leaving a message.

/Miriam

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...