20 december 2019

Skillnad Depression, Utmattningssyndrom

Efter över 1,5 månad med stora sömnproblem så sa min kropp helt enkelt stopp. Diagnosen hos läkaren var Depression. Det kändes lite förvånande då jag var säker på att det var Utmattningssyndrom.
Det fick mig sedan att börja fundera, vad är egentligen skillnaden mellan dessa två diagnoser? Jag tänkte försöka reda ut detta för er också som kanske funderar, men det blir nog ganska många inlägg då det inte verkar vara helt enkelt. Det ena utesluter inte det andra och vise versa. Att jobba för mycket under negativ stress och sömnbrist kan leda till en depression.*1

En fingervisning gällande utmattningssyndrom kan man få genom att svara på KEDS-självskattningsfrågor (Karolinska Exhaustion Disorder Scale). Framtaget för att fånga upp om man är i riskzonen för utmattningssyndrom. Tänkte senare skriva lite om hur man kan bli friskare.

»Hur ska en allmänläkare kunna ställa diagnosen depression när de skarpaste hjärnorna inom psykiatrin inte kunnat enas?« *3Sömnbrist och stress/kortisol

I en frisk kropp finns hormonet kortisol i kroppen, det styr bl.a när man ska vara vaken och när man ska sova. Nivåerna av kortisol varierar således i blodet under dygnets timmar, men vid hög stress sjunker aldrig nivåerna igen. *1
Kortisolet ligger på en ständig hög belastning, vilket kan resultera i sömnproblem. Därför borde jag så här i efterhand inte gått så länge med mina sömnbesvär. Jag trodde dock att det berodde på min graviditet.

"Det finns många klara belägg för att stressy­stemet vid egentlig depression har ökad känslighet, vilket bl. a. visar sig i förhöjda kortisolnivåer i olika kroppsvätskor och i minskad förmåga att trycka ned kortisolinsöndringen efter dexametasontillförsel. (Not: Vid tillförsel av Dexametason reagerar friska binjurar och frisk hypofys med minskade nivåer av kortisol).

Vid utmattningssyndrom finns tvärtom belägg för nedsatt känslighet i stressystemet. Vi har visat att denna nedsatta känslighet tycks vara permanent, el­ler åtminstone bestå under sju år, oavsett om patienterna till­frisknat eller inte. Vi vet ännu inte om denna nedsatta känslighet är genetisk och utgör en sårbarhetsfaktor för ut­ mattningssyndromet eller om den är förvärvad, kanske under tidig barndom. " *3

Depression symtom enligt 1177: 

Låg självkänsla.
Känsla av hopplöshet.
Orkeslöshet.
 Koncentrationssvårigheter.
Ångest, irritation eller ilska.
Självmordstankar.

Kroppsliga besvär som:
Du har besvär med magen.
Du har huvudvärk.
 Du har värk i axlarna, nacken eller ryggen.
Du har tappat matlusten, eller äter och dricker alldeles för mycket.
Du har tappat sexlusten.
Du har sömnsvårigheter, svårt att somna, vaknar flera gånger under natten, eller sover alldeles för länge.*2

Utmattningssyndrom symtom enligt 1177: 

Trötthet och sömnproblem  
Du har ingen energi och upplever en stor trötthet som inte går att vila bort.
Du känner dig utmattad.
Du har svårt att somna på kvällen eller vaknar många gånger under natten.

Känslomässiga symtom  
Du är lättirriterad, orolig och nedstämd.
Du har ångest.

Tankemässiga symtom  
Du glömmer saker och har svårt att koncentrera dig.
Du har problem med att planera och genomföra uppgifter.

Kroppsliga symtom
Du har fysiska besvär som hjärtklappning, yrsel och värk.
Du är väldigt känslig för ljud.
Du kan få olika typer av besvär från magen och tarmarna.


»Hur depressioner bäst ska avgränsas och definieras har varit en stridsfråga inom psykiatrin under åtminstone ett halvse­kel. De diagnossystem som för närvarande används i forsk­ningssammanhang ger en mycket bred definition av begrep­pet depression, och många av de depressionstillstånd som uppfyller forskningskriterierna är i själva verket sekundära till somatiska eller andra psykiatriska sjukdomar. En viktig orsak till sekundära depressionssymtom är utmattningssyn­dromet.«

 *3*1) https://www.doktorn.com/artikel/depression-–-hjärnans-hormoner-kontrollerar-våra-känslor
*2) 1177.se
*3) https://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/19319/LKT1309s484_486.pdf 

foto: Living by Miriam 
Hem, Trädgård, Barn & Hälsa.


Följ bloggen på:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för du tar dig tid att skriva en liten hälsning :-)
Thanks for leaving a message.

/Miriam

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...