17 januari 2020

5 HTP mot depression/utmattning?


Jag fick en fråga om 5 HTP kan fungera mot depression/utmattning? Jag har hört mycket bra om den aminosyran mot bland annat PMS besvär, men inte provat själv ännu. 5 HTP – 5-hydroxytryptofan eller tryptofan som den också kallas är en essentiell aminosyra som behövs för produktion av serotonin. Essentiell betyder att den är livsnödvändig för oss och inget som kroppen själv kan tillverka.

Serotonin, melanin och tryptofan

Av allt serotonin i kroppen återfinns 90 % i mag-tarmsystemet. *1
Det betyder att en frisk mage och tarm också bidrar till välbefinnandet. Enligt Zarah Öberg på Kurera så bidrar just bakteriestammen E.coli till konverteringen av tryptofan till serotonin. Har man låg andel E.coli kan man också ta tillskott av detta för att ytterligare hjälpa kroppen. Hon rekommenderar ett tillskott från Tyskland (Symbiflor) som jag själv inte provat.*2 Jag skriver ett separat inlägg om att få en frisk och välfungerande tarmflora.

 Tryptofan finns rikligt i fisk, krabba, ägg och spenat, omvandlas till 5-HTP med hjälp av bland annat niacin (vitamin B3). Med hjälp av magnesium, C-vitamin och zink produceras sedan serotonin från 5-HTP. Därefter används vitamin B6, folsyra (5-mthf), C-vitamin och järn för att bilda melatonin. Forskning visar även att låga nivåer av sköldkörtelhormonet T3 kan resultera i låga nivåer av serotonin i hjärnan. Om SSRI-preparat inte fungerar kanske det kan bero på för låga nivåer av T3 och att man får i sig för lite jod? *5


Vad gör serotonin

Serotonin är starkt förankrat i hur du känner dig det vill säga ditt humör. Både att du känner dig glad och att du känner dig ledsen.
Brist på serotonin kan bland annat vara försämrat minne och nedstämdhet. Det kan även öka ditt sötsug, skapa sömnproblem och försämra ditt självförtroende. Förutom det kan brist på serotonin bidra till att skapa ångest och i vissa fall göra dig mer aggressiv. Förutom allt det här kan bristen på signalsubstansen enligt många även leda till depression. *3

Serotonin, SSRI och depression

Redan på 1950-talet upptäckte forskare att serotonin och andra så kallade monoaminer, såsom dopamin och noradrenalin, hade en antidepressiv effekt. Då var det lätt att dra slutsatsen att depression berodde på en brist och kunde behandlas genom att tillföra dessa monoaminer. Även dagens moderna antidepressiva SSRI-preparat (serotoninåterupptagshämmare) ökar mängden serotonin, men idag vet vi att depression inte kan förklara så enkelt som en brist på serotonin.

SSRI-preparaten leder visserligen till en omedelbar serotoninökning i nervsynapserna men den antidepressiva effekten kommer först efter några veckor. Den antidepressiva effekten kommer snarare av att monoaminerna påverkar jämvikten i de neurala nätverken. Gener aktiveras, synapser nybildas och andra städas bort, det sker en förändring i de neurala nätverken. Medicinerna ökar hjärnans plasticitet, förmåga till förändring, säger Anders Tingström, professor vid Lunds universitet och överläkare i psykiatri vid Region Skåne.*4

Öka serotonin naturlig

Det kan du göra genom att träna, gå ut i solen, meditera, yoga eller massage! *3
*1) https://sv.wikipedia.org/wiki/Serotonin
*2) https://kurera.se/expertpanelen/ar-5-htp-eller-tryptofan-bra-att-ta-extra-som-tillskott-vid-depression/
foto: Living by Miriam 
Hem, Trädgård, Barn & Hälsa.


Följ bloggen på:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för du tar dig tid att skriva en liten hälsning :-)
Thanks for leaving a message.

/Miriam

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...